Tarihçe

  

Genel Bilgi

      18 Ağustos 1993 tarih ve 496 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnameyle kurulmuş olan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, 24 Temmuz 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı (2013/5074) ile kapatılarak Spor Bilimleri Fakültesine dönüştürülmüştür. 18 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7141 sayılı Kanun ile de Eskişehir Teknik Üniversitesi bünyesine dâhil olmuştur. Kent, bölge, ülke ve dünya insanının yaşam kalitesini artırmak; spor bilimlerine yönelik eğitim, araştırma ve projeler aracılığıyla evrensel bilgi sağlamak ve yaymak; sportif ve sosyal amaçlı uygulamalar ile sağlıklı insanların yetişmesine katkıda bulunmak; toplumun, sporu bir yaşam biçimi haline getirmesine destek sağlamak; sportif yeteneklerin geliştirilmesine aracılık etmek fakültenin temel amaçları arasında yer almaktadır.

     Fakültede ülke genelinde sporun gelişmesine katkı sağlayacak spor biliminin interdisipliner ve multidisipliner yapısını kavramış, mesleki bilgi ve becerileri bakımından donanımlı, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilen, bu gelişmeleri alanında uygulayabilen beden eğitimi ve spor öğretmeni, antrenör, rekreasyon uzmanı ve spor yöneticileri yetiştirilmektedir. Fakültede uygulama dersleri ve spor aktiviteleri 66089 m² lik toplam kapalı alana sahip (çok amaçlı – basketbol, hentbol, voleybol – spor salonu, artistik jimnastik salonu, ritmik jimnastik salonu, badminton salonu, masa tenisi salonu, halk oyunları ve güreş salonu, eskrim salonu, masaj salonu, kondisyon – fitness – salonu, squash salonu) salonlarda, IAAF standartlarına uygun atletizm pistinde ve standartlara uygun 12527 kişilik oturma kapasiteli çim futbol sahası bulunan stadyumda yapılmaktadır. Bunun yanında 5025 kişilik kapalı spor salonuyla (salon içerisinde 750 m2 fitness salonu, saunalar ve doping kontrol odası bulunmaktadır.) hizmet verilmektedir.

    Fakülte bünyesinde bulunan bilgisayar laboratuvarı, okuma salonu (kütüphane) ile eğitim öğretim faaliyetlerin yürütülmesinde İnternet bağlantılı-projeksiyonlu çok sayıda derslik, seminer odası ve konferans salonu kullanılmaktadır. Fakültede sportif performansın değerlendirildiği 7 laboratuvar mevcuttur: İnsan performans laboratuvarı (sürat, kuvvet – izokinetik kuvvet, statik ve dinamik kuvvet, dayanıklılık - laktat ölçümü, maksimum oksijen tüketim belirlenmesi, anaerobik güç ve kapasite ölçümü, vücut kompozisyonu – somatotipin belirlenmesi, maç ve hareket analizi uygulamaları yapılmaktadır), Hareket ve motor kontrol laboratuvarı (elektromiyografi (EMG) ve elektroensefalogrofi (EEG) kullanımı ile kas / beyin aktivasyonu, kinetik – kinematik değerlendirme, geribildirim antrenman uygulamaları ve posturel salınım ve yere uygulanan kuvvet ölçümü uygulamaları yapılmaktadır), Egzersiz ve oksidatif stres laboratuvarı (farklı karakterdeki – aerobik, anaerobik egzersiz uygulamaları sonucunda artan serbest radikal üretimin oluşturduğu oksidatif hasarın ve antioksidan savunma sistemin değerlendirilmesi uygulamaları yapılmaktadır). Bu laboratuvarlar, eğitim öğretim sürecinin farklı aşamalarında öğrencilerin kullanımına sunulmakta ve istihdam yaratılabilmesi açısından öğrencilere büyük katkılar sağlamaktadır.