Misyon ve Vizyon

       Misyon

Kent, bölge, ülke ve dünya insanının yaşam kalitesini artırmak amacıyla;

• Beden eğitimi ve spor alanlarında eğitim, araştırma ve projeler aracılığıyla evrensel bilgi sağlamak ve yaymak,

• Toplumun yaşam kalitesini artırmak,

• Sportif ve sosyal amaçlı uygulamalar ile sağlıklı insanların yetişmesine katkı sağlamak,

• Toplumun sporu bir yaşam biçimi haline getirmelerine destek sağlamak.

 

     Vizyon

Spor bilimleri alanında yetiştirdiği öğrenciler ve yaptığı ulusal ve uluslararası bilimsel çalışmalarla,

spor bilimine katkı sağlamak,fiziksel yönden aktif ve sağlıklı bir toplum yaratmaya öncülük eden bir

fakülte olmaktır.