Komisyonlar

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİRİM KALİTE KOMİSYON ÜYELERİ

Prof. Dr. Serdar KOCAEKŞİ

Prof.Dr. Hayri ERTAN                                     

Prof.Dr. Hakan KATIRCI  

 

Doç.Dr. Veli Onur ÇELİK

Doç. Dr. Arif YÜCE           

Doç.Dr. Barış GÜROL                                     

Doç.Dr. Ali Onur CERRAH     

Doç.Dr. Hüseyin ÇEVİK                                  

Doç.Dr. Günay YILDIZER

Doç.Dr. Caner ÖZGEN                     

Doç.Dr. Mert ERKAN 

 

Dr.Öğr. Üyesi Erkan AKDOĞAN                                               

Öğr.Gör. Dr. Ahmet USLU 

Öğr.Gör. Erhan DOĞAN                              

 

Araş.Gör.Dr. Ümit Can BÜYÜKAKGÜL                        

Arş. Gör. Gülçin GÜLER

Araş.Gör. Gonca EREN   

Arş. Gör. İsmail Ahmet SÜRÜCÜ

Arş. Gör. Tolga TUNA                                                     

                                                     

 Fakülte Sekreteri Turgay SAKÇI