Spor Yöneticiliği Bölümü

Bölüm Web Sayfası : sporyoneticiligi.eskisehir.edu.tr

Öğretim Elemanları

SPOR YÖNETİCİLİĞİ ANABİLİM DALI
Prof. Dr. Metin ARGAN Prof. Dr. Hakan KATIRCI
Doç. Dr. Veli Onur ÇELİK Doç. Dr. Hüseyin KÖSE
Doç. Dr. ARİF YÜCE Doç. Dr. Caner ÖZGEN
Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Nurullah ÇAKMAK Dr. Öğr. Üyesi  Serkan BERBER
Arş. Gör. Dr. Ümit Can BÜYÜKAKGÜL Arş.Gör. Tolga TUNA
Arş.Gör. Merve TURAN  

 

Bölüm Bşk. ve AKTS Koord.

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Hakan KATIRCI

Bölüm Başkan Yrdımcısı

Doç. Dr. CANER ÖZGEN

Doç. Dr. Hüseyin KÖSE

ECTS Bölüm Koordinatörü

Arş. Gör. Dr. Ümit Can BÜYÜKAKGÜL

 

Program Profili

Spor Yöneticiliği Bölümü; genel işletmecilik ile ilgili kavramlar ve yaklaşımlar yanında spor yönetimi, spor hukuku ve spor ekonomisini içeren interdisipliner bir alandır. Bölümün amacı ülkemizde eksikliği hissedilen spor yöneticilerini yetiştirmektir. Bölüm, öğrencilere organizasyon becerilerini kazandırmak için teorik ve uygulamalı dersleri geniş bir perspektif içinde sunmayı amaçlamaktadır.

 

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

 

Üst Derece Programlarına Geçiş

Her alanda yüksek lisans, doktora programlarına veya sanatta yeterlik programlarına başvurabilir.

 

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

 

Ölçme ve Değerlendirme

Bu programda; ara sınav, ödev, alıştırma, proje, uygulama ve dönem sonu sınavı gibi farklı değerlendirme yöntemleri uygulanmaktadır. Değerlendirme yöntemleri arasında klasik sınav, çoktan seçmeli sınav, ev ödevi, performans değerlendirme ve ürün değerlendirme yer alabilir. Programdan mezun olmak için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir. Bir dersin notu, yukarıdaki unsurların değerlendirilmesi sonucunda belirlenir ve harf olarak verilir. Harf notları ve her bir notun katsayısı aşağıda belirtilmektedir.

 

 

Başarı Notu

Katsayı

AA

4,0

AB

3,7

BA

3,3

BB

3,0

BC

2,7

CB

2,3

CC

2,0

CD

1,7

DC

1,3

DD

1,0

FF

0,0

 

 

 

İstihdam Olanakları

Spor kulüpleri Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Spor organizasyonları, Spor kulüpleri, Şirketlerin halkla ilişkiler departmanı, Şirketlerin pazarlama departmanı, Şirketlerin İnsan kaynakları departmanı

 

Kabul ve Kayıt Koşulları

Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.

 

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim Üniversitesi’ne kesin kayıt yaptıran öğrenciler ilk hafta içinde başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır.

 

Program Yeterlilikleri (Çıktıları)

Alan Yeterlilikleri

Dersler - AKTS Kredileri

Ders - Prog. Yeterlilik İlişkileri

Alan & Prog. Yeterlilik İlişkileri