Antrenörlük Eğitimi Bölümü

Bölüm Web Sayfası : antrenorluk.eskisehir.edu.tr

Öğretim Elemanları

 

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
PROF. DR. HAYRİ ERTAN PROF. DR. HAYRİYE ÇAKIR ATABEK
DOÇ. DR. GÜLSÜN GÜVEN  DOÇ. DR. ALİ ONUR CERRAH
DOÇ. DR. MEHMET KALE DOÇ. DR. BARIŞ GÜROL
DOÇ. DR. CELİL KAÇOĞLU DR. ÖĞR. ÜYESİ ELVİN ONARICI GÜNGÖR
DR. ÖĞR. ÜYESİ CİHAN AYGÜN DR. ÖĞR. ÜYESİ ERKAN AKDOĞAN
ÖĞR. GÖR. DR. İBRAHİM YAVUZ DAL ÖĞR. GÖR. DR. CEMAL POLAT
ÖĞR. GÖR. MELEK BİLİMLİ ÖĞR. GÖR. EVRENSEL HEPER
ARŞ. GÖR. FERİDUN FİKRET ÖZER ARŞ. GÖR. İSMAİL AHMET SÜRÜCÜ
ARAŞ.GÖR.ŞENGÜL TOĞANÇ  

 

Bölüm Bşk. ve AKTS Koord.

Bölüm Başkanı

PROF. DR. HAYRİ ERTAN

Bölüm Başkan Yardımcıları

DR.ÖĞR. ÜYESİ ELVİN ONARICI GÜNGÖR

DOÇ. DR. CELİL KAÇOĞLU

ECTS Bölüm Koordinatörü

ARŞ. GÖR. FERİDUN FİKRET ÖZER

Program Profili

Antrenörlük eğitimi; antrenman bilimi, egzersiz fizyolojisi, kinesiyoloji, spor psikolojisi, istatistik, teknik öğretimi, spor branşlarının taktiksel gelişimi ve performans planlama konularını içeren interdisipliner bir alandır. Antrenörlük Eğitimi Bölümü 2001-2002 akademik yılında öğretime başlamıştır. Bölüm, öğrencilerin hem Türkiye'de hem dünyada sporcuların performanslarını takip edebilmelerini, etkili sporcu çalışması yaptırabilmelerini, spor alanında bilimsel araştırmalar yapabilmelerini amaçlamaktadır. Bunlara ek olarak, öğrencilerin becerilerini ve liderlik özelliklerini geliştirmeyi hedef almaktadır. Bölüm 11 temel spor branşına sahiptir: Atletizm, Badminton, Basketbol, Futbol, Hentbol, Masa Tenisi, Tenis, Voleybol, Yüzme, Okçuluk. Öğrenciler bu alanların içinden istedikleri alanda uzmanlaşmaktadır. Antrenörlük Eğitimi Bölümü, bilimsel yöntemlere dayanan eğitim sistemiyle öğrencilere teorik ve pratik bilgilerini geliştiren dersler sunmaktadır.

 

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

 

Üst Derece Programlarına Geçiş

Her alanda yüksek lisans, doktora programlarına veya sanatta yeterlik programlarına başvurabilir.

 

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

 

Ölçme ve Değerlendirme

Bu programda; ara sınav, ödev, alıştırma, proje, uygulama ve dönem sonu sınavı gibi farklı değerlendirme yöntemleri uygulanmaktadır. Değerlendirme yöntemleri arasında klasik sınav, çoktan seçmeli sınav, ev ödevi, performans değerlendirme ve ürün değerlendirme yer alabilir. Programdan mezun olmak için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir. Bir dersin notu, yukarıdaki unsurların değerlendirilmesi sonucunda belirlenir ve harf olarak verilir. Harf notları ve her bir notun katsayısı aşağıda belirtilmektedir.

 

Başarı Notu

Katsayı

AA

4,0

AB

3,7

BA

3,3

BB

3,0

BC

2,7

CB

2,3

CC

2,0

CD

1,7

DC

1,3

DD

1,0

FF

0,0

 

 

İstihdam Olanakları

Antrenörlük eğitimi bölümü temel istihdam alanı Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü'ne bağlı spor federasyonlarıdır. Bunlara ek olarak, özerk spor federasyonları, spor kulüpleri ve spor merkezleri temel çalışma alanlarını oluşturmaktadır.

 

Kabul ve Kayıt Koşulları

Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.

 

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim Üniversitesi’ne kesin kayıt yaptıran öğrenciler ilk hafta içinde başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır.

 

Alan Yeterlilikleri

Dersler - AKTS Kredileri

Ders - Prog. Yeterlilik İlişkileri

Alan & Prog. Yeterlilik İlişkileri