Rekreasyon Bölümü

Bölüm Web Sayfası : rekreasyon.eskisehir.edu.tr

Öğretim Elemanları

REKREASYON ANABİLİM DALI
PROF. DR. KEREM YILDIRIM ŞİMŞEK PROF. DR. MÜGE AKYILDIZ MUNUSTURLAR
PROF. DR. SÜLEYMAN MUNUSTURLAR DOÇ. DR. HÜSEYİN ÇEVİK
DR.ÖĞR.ÜYESİ TUBA SEVİL DOÇ. DR. MERT ERKAN
DR.ÖĞR. ÜYESİ TÜRKAN NİHAN SABIRLI ÖĞR. GÖR. ERHAN DOĞAN
ÖĞR. GÖR. TEYFİK KAYA DR.ÖĞR. ÜYESİ ANIL ONUR MERCANOĞLU
ARAŞ. GÖR. ERDAL OZAN ÇELİK ARAŞ. GÖR. GÜNNUR HASTÜRK
ARAŞ. GÖR. ECENUR KORKMAZ  
   

 

Bölüm Bşk. ve AKTS Koord.

Bölüm Başkanı

 

PROF.DR. MÜGE AKYILDIZ MUNUSTURLAR

Bölüm Başkan Yardımcıları

DR. ÖĞR. ÜYESİ ANIL ONUR MERCANOĞLU

DOÇ.DR HÜSEYİN ÇEVİK

ECTS Bölüm Koordinatörü

ARAŞ. GÖR. ERDAL OZAN ÇELİK


Program Profili

Rekreasyon; rekreasyonel spor branşları, spor fizyolojisi, spor yönetimi, iletişim, motor öğrenme, motor beceri, turizm, kinesiyoloji, sağlık için spor, spor psikolojisi ve program geliştirme konularını içeren interdisipliner bir alanıdır. Rekreasyon Bölümü 2001-2002 akademik yılında öğretime başlamıştır. Bölüm birden fazla yabancı dil bilen, yaratıcı, kaliteli ve nitelikli serbest zaman aktiviteleri planlayabilen öğrenci yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bölüm öğrencileri işletme, ekonomi, iletişim ve turizm konularında yeterliliğe sahip biçimde eğitim görmektedir. Rekreasyon bölümü, öğrencilere teorik ve pratik bilgilerini geliştiren dersler sunmaktadır.

 

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

 

Üst Derece Programlarına Geçiş

Her alanda yüksek lisans, doktora programlarına veya sanatta yeterlik programlarına başvurabilir.

 

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

 

Ölçme ve Değerlendirme

Bu programda; ara sınav, ödev, alıştırma, proje, uygulama ve dönem sonu sınavı gibi farklı değerlendirme yöntemleri uygulanmaktadır. Değerlendirme yöntemleri arasında klasik sınav, çoktan seçmeli sınav, ev ödevi, performans değerlendirme ve ürün değerlendirme yer alabilir. Programdan mezun olmak için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir. Bir dersin notu, yukarıdaki unsurların değerlendirilmesi sonucunda belirlenir ve harf olarak verilir. Harf notları ve her bir notun katsayısı aşağıda belirtilmektedir.

 

 

Başarı Notu

Katsayı

AA

4,0

AB

3,7

BA

3,3

BB

3,0

BC

2,7

CB

2,3

CC

2,0

CD

1,7

DC

1,3

DD

1,0

FF

0,0

 

İstihdam Olanakları

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Belediyeler, Fitness ve Spor Merkezleri, Turizm Sektörü, Halk Eğitim Merkezleri, Üniversiteler, Fabrikalar, Hastahaneler

 

Kabul ve Kayıt Koşulları

Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim Üniversitesi’ne kesin kayıt yaptıran öğrenciler ilk hafta içinde başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır.

 

Program Yeterlilikleri (Çıktıları)

Alan Yeterlilikleri

Dersler - AKTS Kredileri

Ders - Prog. Yeterlilik İlişkileri

Alan & Prog. Yeterlilik İlişkileri