Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü

Bölüm Web Sayfası : besogrt.eskisehir.edu.tr

Öğretim Elemanları
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ
Prof. Dr. İlker YILMAZ Prof. Dr. Serdar KOCAEKŞİ
Prof.Dr. Deniz ŞİMŞEK Doç. Dr. Dilek YALIZ SOLMAZ
Doç. Dr. Günay YILDIZER Dr.Öğrt.Üyesi Nalan AKSAKAL
Öğr. Gör. Dr. Ahmet USLU Öğr. Gör. Ayça ÖZMEN
Öğr. Gör. Levent ARINIK Öğr.Gör. Erdal KÜÇÜKKAYA
Öğr. Gör. Ahmet ŞENER Öğr. Gör. Sabriye TOSUN ŞENTÜRK
Öğr. Gör. Demet DEMİR DOĞAN Dr.Öğr. Üyesi Umut SEZER
Arş. Gör. Ramazan TAŞÇIOĞLU Dr.Öğr. Üyesi CANER ÖZBEKE
Arş. Gör. Gülçin GÜLER Arş. Gör Gonca EREN
   

 

Bölüm Bşk. ve AKTS Koord.

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Deniz ŞİMŞEK

Bölüm Başkan Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Umut SEZER

Dr. Öğr. Üyesi Caner ÖZBEKE

ECTS Bölüm Koordinatörü

Dr.Öğr. Üyesi UMUT SEZER

Bölümümüz Misyonu 

Öğrencilerinin mesleki bilgilerinin yanında, nitelikli, araştırmacı, problemlere kısa sürede doğru çözümler bulabilen, bilimsel ve teknik gelişmeleri takip edebilen, çağdaş, üretken ve donanımlı bireyler olarak mezun olmalarını sağlamaktır.

Bölümümüz Vizyonu

Müspet bilimin tüm olanaklarını kullanan, etik değerlere ve çevreye saygılı, kendinin sürekli yenileyen, eğitim paydaşlarının ve toplumun beklentilerine cevap verebilen, ulusal ve uluslararası tanınırlığı olan bir bölüm olmaktır.

Program Profili

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü, eğitim bilimleri, eğitim psikolojisi, spor psikolojisi, insan anatomisi ve kinesiyoloji, egzersiz fizyolojisi, antrenman bilimi, psikomotor gelişim, öğretim ilke ve yöntemleri gibi konuları içeren interdisipliner bir alandır. Bölüm, öğrencilerinin mesleki bilgilerinin yanında, nitelikli, araştırmacı, problemlere kısa sürede doğru çözümler bulabilen, bilimsel ve teknik gelişmeleri takip edebilen, çağdaş, üretken ve donanımlı bireyler olarak mezun olmalarını sağlamaktadır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

Ölçme ve Değerlendirme

Bu programda; ara sınav, ödev, alıştırma, proje, uygulama ve dönem sonu sınavı gibi farklı değerlendirme yöntemleri uygulanmaktadır. Değerlendirme yöntemleri arasında klasik sınav, çoktan seçmeli sınav, ev ödevi, performans değerlendirme ve ürün değerlendirme yer alabilir. Programdan mezun olmak için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir. Bir dersin notu, yukarıdaki unsurların değerlendirilmesi sonucunda belirlenir ve harf olarak verilir. Harf notları ve her bir notun katsayısı aşağıda belirtilmektedir.

 

Başarı Notu

KATSAYI

AA

4,0

AB

3,7

BA

3,3

BB

3,0

BC

2,7

CB

2,3

CC

2,0

CD

1,7

DC

1,3

DD

1,0

FF

0,0

 
 

 

Üst Derece Programlarına Geçiş

Her alanda yüksek lisans, doktora programlarına veya sanatta yeterlik programlarına başvurabilir.

 

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

İstihdam Olanakları

Beden eğitimi ve spor öğretmenliği programından mezun olan öğrenciler, "Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni" ünvanı almaktadır. Bu ünvan ile mezun öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni olarak görev yapabilmektedirler. Ayrıca programdan mezun olanlar, üniversitelerde akademik kadrolarda, kamu kurumlarında ve özel kuruluşlarda görev yapabilmektedirler.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim Üniversitesi’ne kesin kayıt yaptıran öğrenciler ilk hafta içinde başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır.

 

Program Yeterlilikleri (Çıktıları)

Alan Yeterlilikleri

Dersler - AKTS Kredileri

Ders - Prog. Yeterlilik İlişkileri

Alan & Prog. Yeterlilik İlişkileri