Dekanın Mesajı

                                                                                       Dekan

     Sevgili öğrenciler, Eskişehir Teknik Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi üyesi olmaktan gurur duyacağınız bir yapıya sahiptir.

Üniversitemiz ve fakültemiz yüksek standartlara sahip tesisleri ve laboratuvarları bünyesinde bulundurmaktadır. Bu imkanlar her

bir  öğrencimize  ve  akademik  personelimize  kişisel gelişimlerini istedikleri alanlarda sürdürme  imkanını sağlamaktadır. Güçlü

akademik kadromuz ve personelimiz ile öğrencilerimizin her an yanındayız.Bu kurumun en önemli hedeflerinden birisi de ülkemiz

için nitelikli bireylerin yetişmesine katkı sunmaktır. Bu hedef doğrultusunda  Eskişehir Teknik  Üniversitesi Spor  Bilimleri Fakültesi

sürekli gelişim hedefiyle ilerlemektedir.